Geofyzika - úvodní slovo

     Moderní geologický průzkum se dnes neobejde bez geofyzikálního průzkumu, který přispívá k jeho zefektivnění. Geofyzika
je hraniční vědní obor, který staví na nových objevech a na moderních metodách hromadného zpracování dat. V některých speciálních případech se zcela osamostatňuje a umožňuje aplikaci v archeologii, lesnictví, vodohospodářství a ve stavebnictví, např. při zkoumání stavu konstrukcí.

„ Geofyzik se dívá Zemi pod sukni…   otázkou zůstává, co tam vidí !“


Josef Frolka, RNDr.Jiří Hruška, Ing.František Hubatka, Mgr.
osvědčení osvědčení osvědčení
certifikát - radar certifikát - seismika