Nedestruktivní testování stavu dřevin

     Nedestruktivní testování stavu dřevin a dřevěných výrobků (sloupů, trámů apod.) se provádí velmi detailním měřením GEORADAREM přímo na kmeni nebo větvích (resp. sloupech a trámech).Pomocí měření lze zjistit vnitřní stav stromu, tj. vymezit dutiny, praskliny, vlhká,
ztrouchnivělá a nemocemi napadená místa ve dřevě.