Mapování úniků a rozsahu kontaminace

     Mapování úniků škodlivých látek a rozsahu kontaminace horninového prostředí je velmi složitá problematika vzhledem k různorodosti podmínek a charakteru možných kontaminantů. Proto je i stanovení metodiky geofyzikálního průzkumu individuální případ od případu. Obecně je snazší sledování úniků elektricky vodivých látek (kyseliny, zásady, jejich soli), které výrazně mění vlastnosti horninového prostředí a lze je zachytit variantami geoelektrických metod i georadarem. U nevodivých organických látek bývá možné využít elektromagnetických metod včetně georadaru vzhledem k tomu, že molekuly těchto látek jsou často polární.

Pro zvětšení kliknite zde

Na obrázku je zachyceno místo úniku kontaminovaných látek do podloží.