Mapování kořenových systémů

     Mapování kořenových systémů stromů je požadavek vzešlý z lesnické výzkumné sféry, nicméně aplikace je možná i ve stavebnictví (vliv kořenových systémů na stavby a jejich podloží nebo naopak stanovení vlivu stavebního zásahu na blízké stromy). Provádí se velmi hustým měřením GEORADAREM, jehož výsledky umožňují sestavit podrobný plán kořenového systému a zjistit rozložení kořenů v prostoru i jejich vzájemné vztahy (v rámci jednoho stromu i mezi stromy ve výseku porostu).

Příklad georadarového mapování kořenového systému, u něhož je zřejmý rozsah a tvar kořenového systému
jednotlivých stromů a jejich ovlivnění. Barevně jsou odlišeny druhy stromů.