Kontrola těsnosti izolační fólie na skládkách

     Izolační fólie v podloží skládek musí těsnit, aby nedocházelo k únikům škodlivých látek ze skládky. Ke kontrole těsnosti fólie je vypracován kontrolní systém s použitím systému uzemnění pod fólií a snímáním elektrického potenciálového pole vytvořeného tímto uzemněním. Systém umožňuje lokalizovat porušení fólie již od milimetrových rozměrů s přesností určení polohy na decimetry.
Místo perforace těsnící fólie detekované geofyzikálním měřením.