Metoda spontánní polarizace

Metoda vychází z těchto principů :

     využívá měření přirozených elektrických proudů v zemi, které jsou vyvolány elektrochemickou aktivitou některých minerálů (sulfidy, grafit), což umožňuje výskyt takových minerálů zjistit a mapovat. Další možností je sledování filtračních potenciálů vzniklých při proudění podzemní vody pórovitým horninovým prostředím; tak je možno zjistit směr proudění podzemní vody, místa úniků vody a skryté vývěry. Třetí možností je měření difúzních potenciálů, které se tvoří v místech změn koncentrací půdních roztoků. Stejným způsobem lze měřit také bludné proudy umělého původu, což je významný parametr pro stanovení agresivity prostředí.