Metoda odporového profilování (OP)

Metoda vychází z těchto principů :

     je založena na zjišťování měrného elektrického odporu hornin pomocí stejnosměrného proudu. Ten se do země zavádí párem elektrod a jiným párem elektrod se snímá rozdíl potenciálů. Oba páry elektrod na profilu udržují stálou vzdálenost, čímž je zajištěn stálý hloubkový dosah měření. Výsledkem je křivka změn měrného odporu po profilu, která ukazuje na změny ve složení a fyzikálním stavu hornin. Ze souboru profilů lze mapovat rozšíření jednotlivých hornin v ploše, poruchová a zlomová pásma apod.Princip metody


Vyhodnocení polohy štěrků