Metoda mělké refrakční seismiky

Měření vychází z těchto principů :

     v této metodě jde o rozlišení hornin a jejich fyzikál-
ního stavu na základě rozdílů v elastických vlastnostech. Konkrétním měřeným parametrem je rychlost šíření po-
délných seismických vln. Pro malé hloubky je postačující energie signálu získávána opakovanými údery.