Geofyzikální pulzní radar

Měření vychází z těchto principů :

     v trase geofyzikálního profilu je situován přijímač a vysílač signálu. Jejich vzdálenost a krok měření po profilu závisí na povaze řešeného úkolu (očekávaná hloubka hledaných těles, jejich rozměr apod.). Vysílaný signál přijatý po odrazu od těles v zemi je aparaturou dále zpracováván a je možné jej sledovat na obrazovce připojeného počítače, kde se postupně přímo v terénu vykreslí celý geofyzikální řez po profilu. Naměřená data se pak dále zpracovávají pro zvý-
raznění hledaných struktur nebo objektů v různých částech řezu, zatímco jiné jsou potlačovány.
...zde odkaz na stránky výrobce georadaru "pulseEKKO PRO"
georadar "pulseEKKO PRO"