Magnetometrie

Metoda vychází z těchto principů :

     je měřením absolutních hodnot intenzity magnetického pole Země. Změny intenzity pole se využívají k detekci objektů s ano-
málními magnetickými vlastnostmi. Jedná se o bazické horninové typy a o některé typy zrudnění, a také o železné předměty, cihly, keramiku apod. To umožňuje využívat magnetometrická měření také při pyrotechnickém průzkumu pro detekci nevybuchlé munice, pokud má železný plášť nebo jinou součást. Lze také detekovat části zdiva, pece, ohniště atd.Terénní měřeníMapa izolinií intenzity magnetického polePlán izolinií hodnot vertikálního gradientu magnetického pole