Vyhledání zvodnělých poloh

     Zvodnělé polohy do větších hloubek lze sledovat a mapovat metodou vertikálního elektrického sondování. V menších hloubkách je možné totéž provést daleko detailněji a kvalitněji pomocí GEORADARU, poněvadž zvodnělé vrstvy a polohy specifickým způsobem mění frekvenční charakteristiku signálu.

Pro zvětšení kliknite zde

Na obrázcích je uveden příklad vymezení (detekce) zájmového území s ukázkou návrhu sanace,
při které došlo k odvodnění svahu.