Vyhledávání starých říčních koryt

     Velkoplošné vyhledání starých říčních koryt, slepých ramen a tůní lze provést elektrickým profilováním a sondováním, jímž se orientačně určí průběh, rozsah a hloubka těchto struktur a charakter jejich výplně. K podrobnému mapování je vhodné použít GEORADAR, jímž je možné spojitě sledovat tvar dna koryta, jeho hloubku a detailně rozčlenit jeho výplň.

Pro zvětšení kliknite zde

Na příkladu je zachycen průběh starého říčního korita, které bylo přerušeno výstavbou podzemních garáží.
Migrující voda si hledá novou cestu, která proniká stěnou do objektu.