Mapování hydrogeologických struktur

     K regionálnímu mapování hydrogeologických struktur se používá hlavně metoda vertikálního elektrického sondování VES. Na lokální úrovni (vyhledání konkrétního vodního zdroje) lze opět využít VES, dále metodu velmi dlouhých vln a v případě mělčího zdroje je velmi výhodné použití GEORADARU pro jeho schopnost přímo detekovat hladinu podzemní vody a rozlišit zvodnělé vrstvy.
Na obrázku je zachycen vertikální řez horninovým prostředím sestavený na základě série měření VES. Rozčlenění jednotlivých druhů hornin je provedeno podle hodnot zjištěných měrných elektrických odporů.