Průzkum mělkých ložisek

     Průzkum mělkých ložisek je zaměřen hlavně na vyhledávání suroviny, stanovení jejího rozsahu a množství. V případě vápencových lomů lze stanovit i míru zkrasovění horniny.
Příklad geofyzikálního průzkumu zaměřeného na zjišťování kvality těžené suroviny.