Mapování dna vodních toků a nádrží

     Mapování dna vodních toků, nádrží a řek se provádí GEORADAREM z loďky nebo voru, plovoucího napříč nádrží. Výstupem je spojitý časový záznam, na kterém je možno sledovat hloubku a průběh dna. Současně se získávají údaje o stavbě blízkého podloží.Příklad řezu vodním korytem s vyznačeným tvarem, hloubkou dna a podložím.