Zavádění moderních technologií

     Společnost se na základě nových poznatků podílí na zavádění moderních technologií do praxe. Jsou to stavební prvky zrychlující výstavbu a snižující rozsah stavebních prací, které ve výsledku vedou k finančním a časovým úsporám.
     Následně dle požadavků investorských organizací provádíme experimentální měření a diagnostiku, za účelem vyhodnocení jejich spolehlivosti a životnosti.