Stavebně-geologický průzkum

     Důkladný geotechnický průzkum je důležitým a často podceňovaným prvkem staveb. Má zásadní vliv na stanovení správné technologie a tím i šetření nemalých finančních prostředků a pozdějších problémů při výstavbě díla.
     Spočívá v projednání rozsahu, samotné realizaci a vyhodnocení jednotlivých stupňů průzkumných prací, včetně doporučení
a zpracování projektové dokumentace s navržením sanačních opatření.


geologicko-geofyzikální profil

železniční úsek Třebovice - Rudoltice
geologicko-geofyzikální profil