Inženýrská činnost


1996

• ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Brno - Skalice nad Svitavou
• Novelizace vzorového listu železničního spodku Ž 2 - Zemní těleso
• ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Skalice nad Svitavou - Česká Třebová
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku st. hran. OBB / ČD Břeclav - žst. Vranovice

1997

• Rekonstrukce výhybek č. 131 a/b, 148, 156, 157 a 158 v žst. Břeclav, včetně přípojných polí

1998

• Stavebně - geotechnický dohled nad prováděním prací na tělese železničního spodku
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Hodonín - Moravský Písek

1999

• ČD DDC, Modernizace traťového úseku žst. Vranovice - žst. Brno
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku žst. Břeclav - žst. Hodonín
• Uložení sypaniny a terénní úpravy zóny Hodonín - Lučina
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku žst. Huštěnovice - žst. Otrokovice
• ČD DDC, Sanace žst. Ostrava - Kunčice
• ČD DDC, Sanace žst. Ostrava - Kunčice, bartovické zhlaví
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku žst. Přerov - žst. Hranice na Moravě
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku žst. Moravský Písek - žst. Huštěnovice

2000

• Návrh zajištění bezpečnosti provozu železniční trati v okolí Žďáru nad Sázavou v úsecích ohrožených nestabilitou svahů
• ČD DDC, Modernizace žst. Vranovice
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku žst. Otrokovice - žst. Přerov
• ČD DDC, Rekonstrukce kolejové křižovatky v žst. Brno – Horní Heršpice včetně železničního přejezdu
   v km 140,310 trati Břeclav - Brno
• Použití elektrárenských popílků pro stavbu tělesa železničního spodku
• Poradenská a konzultační činnost na stavbách v Bulharské republice
• ČD DDC, žst. Jihlava hl.n.- rekonstrukce severního zhlaví - 11 v.j.
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku žst. Otrokovice - žst. Přerov

2001

• ČD DDC, Průjezd železničním uzlem Děčín
• ČD DDC, Modernizace trati do 160 km/h Moravský Písek - Huštěnovice
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Hranice – Studénka
• PHARE LSIF BG 9811-02, úseky Zimnica – Straldža – Cerkovski a Vakarel – Verinsko
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Studénka - Ostrava
• ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Ostrava – Petrovice u Karviné
• ČD DDC, Sanace kolejiště v žst. Ostrava Svinov - Rudná km 260,200 - 261,300
• Studie realizovatelnosti propojení tratí ČD č. 300 a 340 v oblasti Křenovice
• ČD DDC, Sanace zářezu km 62,780 - 62,855 tratě Plzeń – Železná Ruda

2002

• ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Ostrava – Petrovice u Karviné
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová
• ŽSR, Modernizace tratě Bratislava Rača - Šenkvice
• ŽSR, Rekonstrukce tratě Děvínské Jazero – Zohor
• ČD DDC, Rekonstrukce severního zhlaví – 11 v.j. v žst. Jihlava hl. n., 1. stavba, 2. část
• ČD DDC, Modernizace úseku tratě Olomouc – Červenka
• ČD DDC, Rekonstrukce DSK a výhybek č. 8 – 14 v žst. Nesovice
• ČD DDC, Rekonstrukce zemního tělesa trati Brno – Česká Třebová
• ČD DDC, Rekonstrukce 1.nástupiště žst. Jihlava
• Studie zapojení severojižního diametru do regionu Jihomoravského kraje
• ČD DDC, Modernizace úseku tratě Olomouc – Červenka
• ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová
• ČD DDC, Sanace zářezu Červené Poříčí tratě Plzeň - Železná Ruda
• Prověření situování vozovny a přestupního terminálu Severojižního diametru v prostoru Sokolnice - Chrlice

2003

• ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Ostrava – Petrovice u Karviné
• Studie prověření napojení severojižního kolejového diametru do železničních tratí č. 240, 250
• Studie prověření trasování severojižního kolejového diametru v souběhu s řekou Svratkou
• Prověření geometrických poměrů mezi tramvajovým kolem a kolejnicí

2004

• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc - Štěpánov; 2. část
• ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Krasíkov - Česká Třebová
• Sanace žel. tělesa v km 105,500 - 106,400 a v km 108,850 - 109,550 traťového úseku Hodonín - Rohatec
• ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Přerov - Olomouc
• Odborný posudek příčin rozpadu geometrické polohy koleje
• Rekultivácia odkaliska ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom
• Rozšíření kolejové vlečky společnosti Salzgitter Stahlhandel s.r.o. Lutín

2005

• ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Krasíkov - Zábřeh na Moravě
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Plzeň - Stříbro
• ŽSR, Modernizácia železninej tratě Bratislava - Trnava
• ŽSR, Preložka železninej tratě u žst. Žarnovica

2006

• Průjezd železničním uzlem Kolín
• ŽSR, Modernizácia železninej tratě Trnava - Nové Mesto nad Váhom
• Sanace podloží silnice III / 41 412 ve Valticích na ulici Sobotní

2007

• ŽSR, Rekonstrukce železninej tratě Děvinské Jazero - Děvínská Nová Ves
• SŽDC, Průjezd železničním uzlem Břeclav
• ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa
• Zpevnění transportní cesty pro náhradní blokový transformátor – I. etapa
• ŽSD – Recyklace výzisku z kolejového lože, výstupní kontrola kvality
• ŽSR, Modernizácia trate Trnava - Nové Město nad Váhom, II. Etapa - km 80,504 - 100,484
• Revitalizace trati České Budějovice - Volary
• Optimalizace trati Plzeň - Stříbro
• Modernizace tratě Veselí nad Lužnicí - Tábor; I. část Doubí u Tábora - Tábor
• MUK Hradecká - Purkyňova - Tramvajová trať
• Brno VMO Bauerova; vývrty živice - rampa G
• Sanační průjezd železničním uzlem Kolín - km 80,504 - 100,484
• Modernizace tratě Červenka - Zábřeh na Moravě; I. etapa – štěrkové pilíře
• Modernizace tratě traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě
• Děvinské Jazero - Děvínská Nová Ves, geotechnický průzkum
• MAV - Modernizace žst. Ceglet

2008

• ČD Brno - 1. část odstavného nádraží, I. etapa
• ŽSD – Recyklace výzisku z kolejového lože, výstupní kontrola kvality
• Sanační průjezd železničním uzlem Kolín
• Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, I. stavba
• Rekonstrukce žst. Nesovice; 1. etapa
• MUK Hradecká - Purkyňova - Tramvajová trať
• Opravné práce v žst. Kostelec u Jihlavy; geotechnický průzkum
• MAV - Modernizace železniční tratě Mozotur - Gyoma, sesuv násypového zemního svahu
• Luhačovice Zálesí, závod na výrobu plastů
• Otrokovice, centrum obchodu a služeb
• Opravné práce SDC Jihlava
• Silnice I/50 Bučovice, průtah; geotechnický průzkum a kontrolní činnost
• Zabezpečení přejezdu v km 7,087 trati Rohatec - Veselí nad Moravou; geotechnický průzkum
• Rekonstrukce PZS v km 89,934 trati Kunovice - Veselí nad Moravou; geotechnický průzkum
• Silnice Křenovice; průtah

2009

• MAV - Modernizace železniční tratě Mozotur - Gyoma
• ŽSD – Recyklace výzisku z kolejového lože, výstupní kontrola kvality
• Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, I. stavba
• Optimalizace tratě Stříbro - Planá
• Židlochovice - most 425-007
• Sokolnice - okružní křižovatka
• Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo
• Spojovací kolej Rakšice - JE Dukovany km 5,500; geotechnický průzkum sesuvu poklesu NK na násypu
• Mikulovice - propad silnice
• Optimalizace trati st. Hranice - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší; st. Hranice SR - Mosty u Jablunkova
• Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk
• Optimalizace tratě Stříbro - Planá
• Silnice Křenovice; průtah
• Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, I. stavba

2010

• Optimalizace trati st. Hranice - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší; st. Hranice SR - Mosty u Jablunkova
• ŽSD – Recyklace výzisku z kolejového lože, výstupní kontrola kvality
• Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy
• Optimalizace tratě Stříbro - Planá
• BRNO, I/42 VMO MUK Dobrovského
• ŽSR; Žilina Teplička zřizovací stanice, 2. stavba, 2. etapa
• Optimalizace trati Bystřice n.O. – Český Těšín
• ČD Brno - 1. část odstavného nádraží, I. etapa
• Rekonstrukce železničního uzlu Přerov
• Rekonstrukce žst. Nesovice; II. část
• 20305 - Logistický areál HOPI Prostějov
• Brno Chrlice; rekonstrukce IS a komunikací
• ŽSR; Modernizácia železničnej tratě Žilina - Kysucké Nové Město
• I/23 Náměšť nad Oslavou; sanace svahu; geotechnický průzkum
• I/23 Vladislav - Studenec; sanace svahu
• ŽSR; Modernizácia tratě Nové Město nad Váhom - Zlatovce
• Vlečka ADM Prague a.s.; Olomouc
• ŽSR; Modernizácia tratě Trenčianská Teplá - Úchov
• Sanace násypu Moravská Nová Ves
• Brno - Přerov; most km 49,482
• Optimalizace tratě Stříbro - Planá

2011

• ŽSD – Recyklace výzisku z kolejového lože, výstupní kontrola kvality
• Optimalizace trati Bystřice n.O. – Český Těšín
• BRNO, I / 42 VMO MUK Dobrovského