Provádění polních a laboratorních zkoušek

     V rámci technického inženýringu staveb a geotechnického průzkumu provádíme odběry materiálů a jejich následné zkoušení vlastní akreditovanou zkušební laboratoří.
     Dále provádíme kontrolu kvality prováděných stavebních prací dle příslušných technicko – kvalitativních podmínek. Sestavením kontrolního zkušebního plánu stavby a následným provedením a vyhodnocením zkoušek v jednotlivých etapách výstavby dokladujeme kvalitativní, normové a projektové parametry stavby.

..geotechnická laboratoř více...