Měření a diagnostika železničního spodku a svršku

     Provádíme komplexní měření zemního tělesa resp. aktivní zóny během výstavby, ale i u provozovaných těles nedestruktivními metodami (georadar), destruktivními metodami a vyhodnocení GPK a GUK koleje (měřící vozík KRAB). Výsledkem jejich kombinace je podrobná rekognoskace podloží pozemní a liniové stavby v celé její délce.
     Díky moderní technice dokážeme přesně lokalizovat:
  • místa nespojitosti
  • průběh a mocnost jednotlivých konstrukčních vrstev
  • sledování materiálových změn
  • detekce zvodnělých poloh
  • původní umělé stavby
  • umělé prvky
..nedestruktivní zkoušky více...