Konzultační a poradenská činnost

     Během zpracovávání projektové dokumentace, realizace staveb a jejich uvádění do provozu provádíme konzultační a poradenskou činnost za účelem eliminace negativních vlivů, které v různých fázích vyvstanou.