Geotechnická laboratoř

     Součástí střediska Dopravní inženýring je akreditovaná zkušební laboratoř. Těžiště její činnosti je především v kontrole kvality přírodních, umělých a recyklovaných materiálů – zemin a kameniva, používaných v různých konstrukčních vrstvách technologických etap dopravních konstrukcí a staveb, a zhotovených konstrukčních vrstev jako takových. Kontrola kvality materiálů spočívá v provádění počátečních (průkazných), opakovaných, kontrolních a předávacích zkoušek za účelem zjištění jejich všeobecných, mechanických, fyzikálních a geometrických vlastností a následné vhodnosti použití. Kontrola kvality konstrukčních vrstev spočívá v provádění zkoušek za účelem zjištění jejich vlastností v přirozeném uložení nebo po umělém zpracování (zhutnění).
     Laboratoř disponuje kvalitním materiálním vybavením osvědčených domácích i zahraničních firem pro provádění zkoušek jak v prostorách laboratoře, tak i mimo zkušební prostory, tzv. in-situ. Kvalifikovaní pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných školení a seminářů, kde teoreticky i prakticky konzultují dosavadní zkušenosti a kde se seznamují s novými metodikami, které následně využívají v praxi.
     Laboratoř provádí zkoušky podle platných národních a evropských norem. Za předem stanovených podmínek je schopna použít i jiných dokumentovaných postupů, které se běžně nepoužívají (např. alternativní zkušební postupy).Osvědčení k činnosti laboratoře
Osvědčení o akreditaci Osvědčení Českých drah
Monika Kurková