Dopravní inženýring

     Základním cílem společnosti je řízení, provádění a kontrola inženýrské činnosti tak, aby byla při minimálních nákladech dosažena maximální kvalita a funkčnost díla.
     V rámci širokého spektra činností se společnost KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. podílí na investičních akcích nejen v České republice, ale i v zahraničí (např. Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Černá Hora atd.). Z velké části se jedná o investiční akce mezinárodního charakteru, spadající do modernizace infrastruktury, s finančním krytím z fondů PHARE a ISPA.
     Nemalý význam přikládá společnost akcím, které přispívají k rozvoji regionální dopravní infrastruktury.
" Železnice nesnáší průměrnost, aby mohla plnit svoji úlohu, musí být dokonalá "

Raoul Dautry